opc_loader

Wensenlijst

x

Uw winkelwagen is leeg

Privacy- en cookieverklaring DCS
16 september 2019
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. DCS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevensverwerken, via deze privacyverklaring; 
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 •  U eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerkenin gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 •  Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens tebeschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdrachtpersoonsgegevens verwerken;
 •  Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage tebieden, te corrigeren of te verwijderen.


DCS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel
bij de webwinkel caravan-winkel.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met DCS.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het
contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is
afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke
fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:
 Via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of
de afmeldoptie gebruiken.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee
zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg
over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze
cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen
van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het
gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de
cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig
wijzigen)
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 •  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmeedoen
 •  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 •  het laten corrigeren van fouten
 •  het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 •  intrekken van toestemming
 •  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
DCS
Tilburgseweg 266 bis
4817bk Breda
info@decaravanspecialist.nl
0653377812


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. bedrijfsnaam gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij bedrijfsnaam geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.